วันนี้ได้เรียนเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้เรียนวิชานี้อาจารย์ให้เสนองานที่เราต้องการจะทำขึ้น หัวข้อที่เสนอคือ paradox เป็นวงดนตรีที่ผมชื่อชอบมากทังแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ และวิธีการเล่นสดที่มันมากๆดั้งนั้นผมจึงอยากเสนอเรื่องราวของวงดนตรีงนี้ให้เพื่อนๆได้รับรู้

นี่คือเหตุผลที่ผมอยากจะเสนองานเรื่องนี้