สวัสดีครับชาว km ทุกท่าน เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ทักทายกัน ซึ่งมีนามแฝงว่า ลูกประกรุงชิง