อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาโรงเรียนเลยต้องทำงานย้อนหลัง เฮ้อเซง งงด้วย