ผมขอเสนอหัวข้อ หมากรุกไทย ความเป็นมา วิธีการเล่น และเทคนิคการเล่น ครับ

ผมสนใจ และชอบเล่นหมากรุกมาก มาตั้งแต่เด็ก ๆ ครับ จึงเสนอหัวข้อนี้ขึ้นมา