เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ได้เข้าอบรมเทคนิคการนำเสนองานวิจัย ซึ่งจัดอบรมโดยบัณฑิตวิทยาลัยของ มช.

มีอาจารย์สุรพล ที่เป็นอาจารย์ทางเภสัชมาสอนวิธีการนำเสนอให้

วันนี้พิเศษหน่อยเป็นคอร์สที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เพราะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติเข้าอบรม

ภาษาอังกฤษที่อาจารยเป็นแบบพูดง่าย และเข้าใจง่าย เพราะอาจารย์บอกว่าพูดยากไปเราก็ไม่เข้าใจ เค้าก็ไม่รู้เรื่อง

ในการอบรมเริ่มตั้งแต่แนะนำรูปแบบการนำเสนอว่ามี ๓ รูปแบบคือ ๑.แบบ oral presentation การนำเสนอโดยการพูด ๒. poster presentation การใช้โปสเตอร์ในการนำเสนอ และ ๓. รูปแบบของงานเขียน document presentation

จากนั้นอาจารย์ก็นำเสนอว่าแต่ละรูปแบบควรทำอย่างไร สิ่งไหนดี ไม่ดี เรียนแบบสบายๆ ไม่เคร่งเครียดแต่เอาจริง

เพื่อให้การบรรยายไม่ไร้รสชาติตอนบ่ายก็มีการให้นำเสนอจริง โดยอาจารย์หาแบบฝึกหัดมาให้ สรุป ทำpower point ถ่ายภาพใส่ อีกหลายๆอย่างที่เป็นทักษะที่ต้องปฏิบัติ กระทั่งการออกพูดที่หน้าชั้น

นับเป็นการอบรมแบบระยะสั้นที่น่าสนใจ เพราะไม่ยืดเยื้อ สนุก และได้สาระอย่างมาก