เรื่อง การที่เด็กไอคิวต่ำเกิดจากการที่พ่อแม่ไม่มีความรู้ในการเลี้ยงดู

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ คุณลมเปลี่ยนทิศ 20 ส.ค.49

           สาเหตุหลักที่เด็กไทยมีพัฒนาการด้านไอคิวต่ำเกิดจากการที่พ่อมแม่ ไม่มีความรู้ในการเลี้ยงดูที่ถูกต้องทำให้เด็กขาดสารอาหาร ขาดการกระตุ้นที่เหมาะสม รวมทั้งภาวะยากจนทำให้เขาขาดความรัก เพราะพ่อแม่ต้องไปทำงานในที่ต่าง ๆ  รวมถึงระบบการเรียนการสอนก็เป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้เด็กไอคิวสูงขึ้น ไม่ใช่เฉพาะการที่ให้เด็กมีความรู้รอบตัวเพียงอย่างเดียว การศึกษาที่ดีนอกจากจะให้ความรู้ที่จำเป็น ควรที่จะคำนึงถึงด้วยว่า จะเน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาสมองส่วนไหน มากกว่าที่จะถามว่าทำงานหรือการบ้านเสร็จหรือยัง