The Elder

[ภาพโดย Asahel Curtis, 1910  พิมพ์โดย Garfinkel Publication, Vancouver, BC (copyright)1998]

คุณยาย ชาวเผ่ามากะ (Makah)คนนี้ก็เหมือน ผู้สูงอายุคนอื่นๆทั่วไปในชุมชนอินเดียนแดงที่อาศัยอยู่ ตามชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ  ท่านเหล่านี้ยังมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างแข็งขันตามพละกำลังที่มี

ผู้สูงอายุเหล่านีุ้เป็นผู้เชียวชาญในการสานต่อวิชาถักทอให้กับคนรุ่นหลัง ฝีมือทำหมวก  เสื้อคลุม ถุงมือหนังสัตว์ และ งานสานตระกร้า  ของท่านเหล่านี้ มีชื่อเสียงลำลือไปไกล 

(แปลจากคำบรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพ)