สมัยที่เรียนที่ญี่ปุ่น ได้มีโอกาสเรียนภาษาและได้รู้จักกับภาษิตญี่ปุ่นที่มีความหมายเหมือนกับสุภาษิตไทย ทำให้เกิดความประหลาดใจ และประทับใจว่าคนไทยกับคนญี่ปุ่นคิดเปรียบเทียบเหมือนกันมาก แต่ไม่ทราบว่ามีที่มาอย่างไรใครตามใคร หรือต่างคนต่างคิดแล้วมาตรงกัน สุภาษิตที่จำได้ไม่ลืมมี 2 สุภาษิต คือ UMA NO MIMI NI NENBUTSU อ่านว่า อุมะ โนะ มิมิ นิ เนมบุทซึ แปลว่า เทศนาให้ม้าฟัง หรือ กล่าวธรรมะที่หูของม้า ความหมาย คือว่า การสอนธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐให้ม้าฟัง ม้าก็ไม่รู้เรื่อง ซึ่งก็มาสอดคล้องกับสุภาษิตไทยที่ว่า สีซอให้ควายฟัง .... แปลกดีมั้ยค่ะ.... ISSEKI NICHOU อ่านว่า อิซ เซะคิ นิโจช แปลว่า หินก้อนเดียวได้นกสองตัว สอดคล้องกับสุภาษิตไทย ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว....เห็นมั้ยค่ะ ไม่น่าเชื่อ...