จากการเรียนในวันนี้ทำให้ได้มีความรู้เพิ่มติมและรายละอียดต่างๆที่ยังไม่รู้ ไม่ว่าวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ การเรียกใช้เครื่องมือต่างๆและที่สำคัญได้มีความรู้เกี่ยวกับการการทำ Mind Map และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทำ Mind Map รวมไปถึงการ Chat และการสร้าง Blog ของตนเอง สามารถบันทึกเรื่องต่างๆที่เราอยากจะบันทึกได้ 

     จากสถานการณ์ของการเรียนในวันนี้ก็สนุกดี ตลกไปบ้าง หัวเราะไปบ้าง แต่บางครั้งก็เครียดเหมือนกันเพราะตามไม่ทันบ้าง แต่สุดท้ายก็ ok ดี

     จากความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่นการ chat สามารถติดต่อพูดคุยกับเพื่อนไดโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์ และการทำ mind map เราสามารถสร้าง mind map ได้ สามรถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในชีวิตประจำวันได้