วันนี้เป็นการเรียนที่สนุกมาก ข้าพเจ้าได้เรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็น การเล่น Chat, M, การสร้าง Blog, การนำรูปมาใส่ในประวัติ ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น รู้จักการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ ก้าวทันตามเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ข้าพเจ้าสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวเองและบุคคลรอบข้าง สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้สอนนักเรียนในอนาคตข้างหน้า จะทำให้นักเรียนนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต