จากที่ได้เรียนรู้ในวันนี้รู้สึกว่าสิ่งที่เรียนยากมากเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนมีสิ่งที่รู้ดังนี้ 1.ความรู้ที่ได้รับคือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้www.gotoknow.orgและรู้การติดต่อแบบOnline 2.ได้แลกเปลี่ยนความรู้และคุยกันกับเพื่อน 3.สามารถนำไปประยุกต์ใช้สอนกับนักเรียนและใช้นักเรียนส่งงานทางอีเมลล์และแลกเปลี่ยนความรู้กันแบบสด ๆ กับเพื่อนที่ติดต่อทางอินเทนเตอเนต