จากการเรียนวิชานวัตกรรมแห่งการศึกษาตั้งเต่คาบแรกจนมาถึงนะเวลานี้ความรู้ต่างๆมีมากมายไม่ว่าจะเป็น mindmap การทำแฟ้มประวัติส่วน และการทำมัลติพลายต์ นำมาแลกกับเพื่อนเพื่อนำไปใช้ในการเรียนและการสอบและการสอนที่ดีได้