สัปดาห์ที่ 16 (27/8/2557) "ติวเข้ม"

สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วไกล้เข้ามาเต็มทีกับการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วันนี้ต้องติวการให้กับนักเรียนที่ตัวผมรับผิดชอบ ทั้งการแข่งขันการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันออกแบบ และWeb editor


ตอนเช้าระหวางเข้าแถว มีการแสดงฟ้อนเจิง ของนักเรียน ที่จะนำไปแข่ง มาให้ชมกันก่อน สร้างความ ประทับใจให้กับเพื่อนๆ น้องๆ จำนวนมาก


วันนี้สอนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่วันนี้นักเรียนส่วนหนึ่งไปแข่งขันกีฬาสารภี และอีกส่วนหนึ่งก็ไปซ้อมทักษะ จึงมีนักเรียนมาเรียนแค่ 12 คน จึงไม่สามารถสั่งงานและเก็บคะแนนได้ จึงให้นักเรียนฝึกออกแบบเก้าอี้นั่งแบบง่าย ๆ โตยจะให้นักเรียนดูภาพตัวอย่าง และให้ฝึกให้เครื่องมือทำตาม บางคนก้ทำออกมาได้เหมือน บางคนก็ทำไม่เหมือนก็ขึ้นอยูกับพื้นฐานความสามารถของนักเรียนแต่ละคนครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)