ฮักนะเชียงยืน 45


บูรณาการ PBL

บูรณาการ 


        กาลเวลาที่ล่วงเลยมา การงานที่มากโข ทวีคูณ มีงานต่างๆที่เข้ามาในเรื่องราวของฮักนะเชียงยืน ทั้งงานภายในเเละภายนอก ซึ่งสิ่งหลักที่สำคัญที่ฮักนะเชียงยืน กระทำมีอยู่ 3 อย่างด้วยกัน ได้เเก่ ทำงานกับกลุ่มตนเองให้เด็กเกิดการเรียนรู้   ทำงานกับชุมชนให้ชุมชนพัฒนาขึ้น เเละทำงานกับเพื่อนๆกลุ่มกิจกรรมในโรงเรียน เเละช่วยกิจกรรมในโรงเรียน  ในคราวนี้ที่ฮักนะเชียงยืนมีโครงการเเละงานที่ดำเนินงานอยู่ 5 อย่างด้วยกัน ได้เเก่ โรงเรียนวันสุข  ปลูกใจรักษ์โลก  ยุวเกษตร  Samsung IS ซึ่งเมื่อมีงานมาเยอะเพียงขนาดนี้ หลักทรงงานข้อนึง ของในหลวงท่าน คือ การบูรณาการ ซึ่งเราก็จับทั้ง 5 อย่างนี้มาบูรณาการร่วมกัน เเต่เป้าหมายเเต่ละโครงการยังคงเดิม เเต่เป็นเเนวทางในการดำนินงานเดียวกัน

        โรงเรียนวันสุข ของเราเป็นโครงการฮักเเพงร่วมใจลดการใช้สารเคมี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กบ้านเเบก ให้เขาเกิดกระบวนการคิด เเละเกิดใจที่รักษ์บ้านเกิดขึ้น ซึ่งมีวิธีการ ที่พัฒนาการคิดด้วยกระบวนการทางละคร ได้เเก่ การสร้างหลักสูตรร่วมกัน   ค่ายเรียนรู้ร่วมกัน  ค่ายละครชีวิต  ติดตามงานการละคร(ปัญญา)  เเละค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเด็กจะเเบ่งเป็นกลุ่มๆ เเต่ละกลุ่มจะมีอระเด็นของตนเองที่จะถ่ายทอด ที่เขาลงมือทำมาเเล้ว หรือกำลังลงมือทำอยู่ ให้ออกมาเป็นละครสู่ชุมชนของเขาเช่นเดิม

         ปลูกใจรักษ์โลก ของเราเป็นโรงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน ที่มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวบ้านเป็นหลัก โดยใช้วิธีการปลูกเด็กไปด้วยที่มี โรงเรียนวันสุข  Samsung ยุวเกษตร เป็นทุนสำคัญในการปลูกเด็ก ซึ่งในปีที่ ๓ นี้มีวิธีการดำเนินงาน ได้เเก่ การรับสมัครยุวเกษตร  การจัดค่ายหัวใจสีเขียว  การปลูกแปลงเกษตรต้นเเบบ  การจัดตลาดเขียวขึ้นในชุมชน ซึ่งแก่นหลักจริงๆ ก็จะมีการปลูกแปลงเพื่อมุ่งสู่ตลาดเขียวที่อาจบรรลุเป้าหมาย  ส่วนในความยั่งยืนได้นั้น เราสนใจไปที่คน โดยปลูกคนไปด้วย ถ้าปลูกคนได้ มันก็ยั่งยืนเอง 

        ยุวเกษตร ของเป็นกลุ่มเเรกๆในเีชยงในยืนเวลานี้ ที่สนใจการทำเกษตรเเบบยุวเกษตร ทางเกษตรอำเภอเชียงยืน จึงมาจัดตั้งเป็นชมรมให้ โดยท่านหวังว่าเราจะอยากเป็นเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีวิธีการ ได้เเก่ การรับสมัครยุวเกษตร  การจัดตั้ง  การอบรมยุวเกษตร  การปลูกแปลงเกษตร(ในชุมชน)  การเลี้ยงกบ(ในโรงเรียน) ที่เเก่นหลักเป็นการปลูกแปลงที่เป็นต้นทุนให้ ปลูกใจ โรงเรียนวันสุข เเละ Samsung 

        Samsung เป็นโครงการของเด็กที่เขากำลังจะสร้างการศึกษาทางเลือกของเขาขึ้นมาเอง โดยมีกลุ่มมะขามป้อมคอยเป็นพี่ที่เฝ้าให้เกิดความเติบโตให้ ซึ่งสิ่งนี้ผลดีที่เราจะได้ คือ ได้เด็กที่มีทักษะในการทำงาน คิดอย่างเป็นระบบ ไม่มากก็น้อย ซึ่งก็เป็นฐานสำคัญในเด็กที่พัฒนาต่อยอดได้มากขึ้น เพราะสำคัญ คือ เด็ก สิ่งที่เรานำมาสร้างเครื่องปั่นทักษะ ให้เด็ก ได้เเก่ เครื่องมือการคิด  ละคร  การปลูกแปลง  การทำสาคดี  การเป็นกระบวนกร  การเฝ้าAAR การโค๊ช ฯ เเล้วยังมี วิชาในห้องเรียน วิชา IS ที่คอยให้เขาคิดในเชิงวิชาการเป็นหลักเป็นฐาน

        หากเรามองในมุมมองของสิ่งที่จะให้เขาเกิดการเรียนรู้ขึ้น ก็อาจสามารถเเบ่งได้ 2 อย่างหลักๆด้วยกัน วิชาการ เเละวิชาคน ในเรื่องของวิชาคนอันนี้เราเน้นย้ำเป็นพิเศษ ส่วนในเเง่ของวิชาการนั้น อันนี้ก็พึงศึกษาอยู่เรื่อยๆ เเต่ในเวลานี้สำคัญทราควรจะต้องเสริมให้เด็กๆ คือ ทักษะในการเเสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยที่เราไม่ต้องคอยบอกว่า ต้องศึกษา เเต่เขาศึกษาเองเลย  เเม้เเต่ความรู้ในเชิงการทำกิจกรรมที่เราทำๆกันมาเเล้วนั้น ยังจำเป็นที่จะต้องควรรู้อย่างเเท้จริง 


        นอกจากที่จะทำงานในชุมชนเเล้วนั้นฮักนะเชียงยืนยังทำงานในโรงเรียน ช่วยกิจกรรมของโรงเรียน โดยอันนี้เราก็หวังว่ากิจกรรมที่ทางโรงเรียนมีให้เขาได้ไปมีบทบาทนั้น จะช่วยเกลาเขาได้ในอีกมิติหนึ่ง มิติของการอู่ในสังคมของการทำงานที่มีคนที่หลากหลาย ที่พอมาถึงขั้นนี้เเล้ว ก็อาจสรุปได้ว่า ในฮักนะเชียงยืนนั้น ที่เราหวังเกลาเขาเเละปลูกใจเขา ปลูกใจเด็กกลุ่มเป้าหมาย ก็มีหน่วยที่ปลูกใจเขาทั้งในด้านชุมชน ด้านสังคมโรงเรียน ด้านสังคมในกลุ่มการทำงาน

        หากมามองในมุมกว้างเราก็อาจเห็นได้ว่า เด็กๆของเรา มีองค์ประกอบที่เป็นเครื่องพัฒนาการคิด ได้เเก่ โรงเรียนที่เขามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เขาชอบเเล้วได้รับมอบหมาย ซึ่งเขาอาจเป็นผู้นำเเละผู้ตาม อันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของเขาเอง   มีกิจกรรมลงชุมชนตนเองที่ฮักนะเชียงยืนพาเขาทำที่สอดเเทรกเเง่คิด PBL ไปเต็มๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกใจรักษ์โลก โครงการโรงเรียนวันสุข  โครงการยุวเกษตร  โครงการซัมซุง เเละวิชา ไอเอสของครูเพ็ญศรี  ใจกล้า  เเล้วเขายังกิจกรรมที่เขาได้เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน หรือนอกโรงเรียน หรือในหน่วยงานทางเพศศึกษา เช่นเจมส์  ทั้ง 3 อย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่เป็นเครื่องปั่นทักษะให้กับเขา เเต่สิ่งที่ควรระวังในความหลากหลาย คือ การเเทรกเเงคิดว่าไใ่ควรเป็นน้ำที่เต็มเเก้วให้เขาเสมอ เพราะในความมั่นในที่ลืมมองตนเองนั้น ชอบตัดสินชี้ถูกผิดให้คนอื่นเสมอ เสมอมีภาวะที่ชอบตัดสิน เขาจะกลายเป็นน้ำที่เต็มเเก้วโดยปริยาย ซึ่งเราในบทบาทพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งจึงต้องเสริมอยู่ตลอด  เพื่อปลูกเขาให้ได้

.

.

.

.

.

หมายเลขบันทึก: 574647เขียนเมื่อ 16 สิงหาคม 2014 08:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 สิงหาคม 2014 08:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

เยี่ยมยิ่ง.....ขอบคุณประสบการณ์จริงที่ "ตกผลึก" มาแบ่งปัน 

.... กรณีห้องเรียน SAMSUNG ... 

เมื่อมีคุณอนันต์ อีกด้านหนึ่งอาจมีโทษหากเราไม่ "รู้ทัน" ....  แม้กระทั่ง "ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑" ที่กำลังพูดกัน หากไม่ "เท่าทัน" ก็อาจเป็น "หลุมพลางใหม่" ที่มีใครกำลังขุดและชวนเราให้ตกลงไปโดยไม่รู้ตัว..... ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ท่านเตือนไว้ครับ ....

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี