๕๒๐. โลกยังสดใส...

โลกยังสดใส...

"โลกยังสดใส"

ในทุก ๆ วัน ถ้ามนุษย์เราคิดบวก มองโลกในแง่ดี...

นี่ถือว่า เป็นการทำดีในระดับหนึ่ง...

เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับการที่เราได้ฝึกจิตของเรา...

ให้คิดในทางที่ดี...เพราะคนเราเกิดมาล้วนอนิจจังกันทุกคน...

ถ้าเราเข้าใจโลก...เข้าใจชีวิต...จะทำให้ชีวิตของเราสดชื่นอยู่เสมอ...

จากเท่าที่สังเกต...ในทุก ๆ วัน...คนเรามักหมกมุ่น

กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อตัวเรา แล้วไม่ค่อยจะ...

ยอมปล่อยวาง...ไม่ตั้งสติ...เพียงแค่คิดว่า...

สิ่งใดจะเกิด...ก็ให้มันเกิด...มันเกิดขึ้น

เดี๋ยวมันก็ดับไป....เป็นแบบนี้ ครั้งแล้ว ครั้งเล่า

ถ้าเราหัดฝึกจิต...คิด + พิจารณา...เราจะเห็นถึง

"อนิจจัง"...เมื่อเราเข้าใจ "ชีวิต" แล้ว

จะทำให้เราเกิดสุขมากกว่าทุกข์

ถ้าไม่สุขก็จะเกิดอาการนิ่ง...ปล่อยวาง...

"เพียงรู้" ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง...

ถ้าเราฝึกบ่อย ๆ กับจิตของเรา...

สักวันเราจะเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต

เข้าใจตัวเราเอง เข้าใจทุกสิ่งที่รายล้อมรอบตัวของเรา...

อย่าลืมว่า!!! "โลกยังสดใส" อยู่เสมอ

ถ้าเรารู้จัก "ปล่อยวาง" และหัดฝึกจิตของเราเอง :)

........

........

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)