สัปดาห์ที่ 13 (5/8/2557) "แข่งศิลปหัตกรรม"

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม วันนี้โรงเรียนไม่มีการเรียนการสอนซึ่งเป็นการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของโรงเรียนกลุ่มบูรพาสารภี ทั้ง 4 โรงเรียนมาแข่งขันกันซึ่งจะหาตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันที่เขตพื้นที่การศึกษาอีกระดับหนึ่ง

วันนี้ผมรักคำสั่งให้ถ่ายรูปกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมดของโรงเรียน ซึ่งวันนี้ต้องเดินไปทั่วโรงเรียนเพื่อถ่ายรูปกิจกรรม ทั้งหมดที่มีการแข่งขันวันนี้

ตอนบ่ายเป็นการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ซึ่งตัวแทนของแต่ละโรงเรียนจะต้องมาร้องเพลงโรงเรียนละสองเพลง ผมจะต้องคอยควบคุมเพลง เรียบลำดับเพลงให้กับโรงเรียนแต่ละโรงเรียนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อืมม ควบคุมเพลง ;)...

เขียนเมื่อ 

ศิลปะหัตถกรรม ไม่มี สระอะ ครับ ;(

สวัสดีครับท่าน Ongkuleemarn

แก้ไขแล้วครับ

ขอบคุณครับ