ความเห็น 2981415

สัปดาห์ที่ 13 (5/8/2557) "แข่งศิลปหัตกรรม"

เขียนเมื่อ 

ศิลปะหัตถกรรม ไม่มี สระอะ ครับ ;(