พี่ ป.6 ล้างห้องน้ำให้น้อง ๆ l ณ. คำเที่ยงอนุสสรณ์

วันนี้วันที่ 30 ก.ค 2557 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ก็มีการสอนปกติเหมือนทุก ๆ วัน 

วันนี้ในช่วงเที่ยงหลังกินข้าวเสร็จ ก็มีกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน โดยพี่ ๆ ประถมศึกษาปีที่ 6 

ได้ทำความสะอาดห้องน้ำให้น้อง ๆ เพื่อให้เห็นและเป็นแบบอย่างในการรักษาความสะอาดห้องน้ำ

และทำความสะอาดให้เป็นนิสัย  ^^

...

โดยห้องน้ำโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เป็นน้ำห้องบนอาคารสองชั้น 

โดยชั้นที่หนึ่งเป็นของนักเรียนชาย ... ดังนั้นนักเรียนชายต้องทำความสะอาด 

และชั้นที่สองเป็นของนักเรียนหญิง ...

และเมื่อทำความสะอาดกันเสร็จแล้ว ทางโรงเรียนก้ได้มีการฝึกให้นักเรียนเปลี่ยนรองเท้า ก่อนเข้าห้องน้ำ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างนิสัยการใช้ห้องน้ำอย่างถูกต้องอีกด้วย ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมครับ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลย

เคยเห็นที่ทำงาน ไม่ต้องทำความสะอาด มีแม่บ้านทำให้ แต่ก็ไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด อีกต่างหาก

จนรู้สึกสงสารแม่บ้าน...

กิจกรรมนี้จะช่วยให้รู้สำนึกในการร่วมกันรักษาความสะอาด

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยตามท่าน พ.แจ่มจำรัส ครับ ;)...