GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4

กรตุ้นความสนใจ เชี่อมโยงกับชีวิตจริง
รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 - 4  จังหวัดนครราชสีมาวันที่  8  กันยายน  2549    โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา

 

โดยอาจารย์ปานจิตต์ พานิชยานุบาล  ศน.วิทยาศาสตร์ 

 

 ...................

ศ.ดร.สุทัศน์  ยกส้าน  ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง วิธีสอนให้ประทับใจ
                                       - ครูวิทยาศาสตร์   ควรบอกเหตุผล / เหตุใดจึงต้องเรียน ควรเรียน หรือน่าเรียน,  ควรบอกความสำคัญของวิชา ให้รู้ทั้งคุณ / โทษ,   ควรบอกประวัติความเป็นมา และประวัติของบุคคลสำคัญๆ ,  บอกเกี่ยวกับความรู้ ทฤษฎี การทดลองและการทดสอบต่างๆ ,   กล่าวถึง ปริศนาบางอย่างที่ไม่มีคำตอบ ,   พูดถึงแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต       ตลอดจน ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์กับศาสตร์เดียวกันและความเกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาอื่นๆ และ ควรเน้นให้นักเรียนมีศีลธรรม จริยธรรม ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 57319
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ครูวิทย์ทุกคนโปรดทราบ  และนำไปปฏิบัติ  ส่วนดิฉันจะนำไปบอกต่อ

 

ดีจังคะที่มีการเชื่อมโนงด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กด้วย และคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญและต้องเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องคะ