• วันที่เป็นครั้งที่สองที่ผมได้เข้ามาที่ บลอค นี่เพื่อทำการเพิ่มรูปของผมเข้าไปที่ประวัติ
  • ผมได้ลองเปลี่ยนชื่อ บลอค และ สีสันต่างๆ ให้ดูสวยยิ่งขึ้น
  • คิดไว้ว่าจะเขียนเสนอโครงงานแต่ไม่ไหว ง่วง เพรีย เบื่อ เซง Wining ด่วนเพื่อนแก้เครียด