เมฆ...คือไอน้ำที่ระเหยขึ้นไปในอากาศ  รวมตัวกันเป็นกลุ่ม  เมื่อกระทบกับความเย็น  เกิดการควบแน่นและตกลงมาเป็นฝน

ดังนั้น  ยกเมฆ  จึงเป็นคำพูดเปรียบเปรยว่า  ไม่มีข้อมูลความเป็นจริง 

การกระทำของการยกเมฆนั้น  เป็นการโกหก  การโกหก  มีหลายระดับ  อาจจะเพียงเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปอย่างง่ายดาย  มักง่ายก็ว่าได้  โดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดตามมา 

การยกเมฆในการให้ข้อมูลในแบบสอบถาม  เช่น  อยากได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว   ผู้ตอบแบบสอบถามก็จะพากันยกเมฆ  วันนั้น  เมฆไม่เหลือเลย  ก็มี

อย่าปฏิเสธเลย  ว่าไม่เคย  ยกเมฆ

ชักแม่น้ำทั้งห้า  หมายถึง  การหาเหตุผลมาอ้าง  เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ  เพื่อให้หลุดจากความผิด  พ้นจากมลทิน  เรามักจะได้ยินคำพูดนี้เมื่อ  ผู้กล่าวต้องการให้ตนเองพ้นผิด  จึงชักแม่น้ำทั้ง ห้า  มาอธิบายกันยกใหญ่

การชักแม่น้ำทั้งห้ามาสาธยายนั้น  ไม่ใช่เรื่องง่าย  ดังนั้น  การพูดเพื่อให้เห็นเหตุผลนั้น  เป็นไปด้วยความยากลำบาก  เป็นการพูดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากได้ด้วย

ยกเมฆ  มีความหมายอย่างหนึ่ง  ที่ค่อนข้างไปในทางลบ

ชักแม่น้ำทั้งห้า  มันยากนัก  อย่าทำผิดจนต้องชักแม่น้ำทั้งห้าเลย  เริ่มต้นทำ  ก็ทำให้ถูกต้อง  จะได้ไม่ลำบาก  ชักแม่น้ำทั้งห้ามาเลย  ซึ่งไม่รู้ว่าแม่น้ำทั้งห้านั้น  มันตื้นเขินหรือยัง  เหตุผลนั้น  มีคนเชื่อถือหรือเปล่า