ความเห็น 194889

ยกเมฆ : ชักแม่น้ำทั้งห้า

เขียนเมื่อ 
ขณะนี้กำลังเขียนสุภาษิต  หรือ  Proverbs  ซึ่งกำลังออกมาให้เลือกอ่านในบล็อก  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ติดตามได้ทุกวัน  กำลังเข้มข้นค่ะ