สวัสดีค่ะ ชื่ออาทิตยา หิรัญศรี เรียนอยู่คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ค่ะ ยินดีที่ได้รุจักค่ะ