สวัสดีค่ะ  อาจารย์  และเพื่อนๆทุกคน  ฉันชื่อนางสาวทายิกา  กิมน้อย  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ชั้นปีที่ 4 ค่ะ  ในที่สุดก็สร้างสำเร็จ