บางครั้งเป็นเรื่องที่ไม่ยากถ้าเราจะหาความหมายของคำศัพท์ใหม่โดยการดูจากคำจำกัดความ( definition) ที่ใช้ verb to be มีดังต่อไปนี้ am, is , are, was , were , has been , have been  

   ลองดูตัวอย่างประโยคนะครับ 

    To predict is to guess about the future. A prediction about the weather is an “ education guess”  A weather report uses lots of information to predict the weather for tomorrow and the next day. 

     ดังนั้น To predict  ก็คือ การเดา หรือทำนายเรื่องของอนาคต( to guess about the future)  

     ลองทำข้อนี้นะครับ 

     A magazine is a collection of articles. Each article is a report on a topic the people will be interested in reading. Some magazines also have stories. Most magazines include advertising too. 

จากตัวอย่างข้างบน พอจะบอกได้ไหมครับว่า article คืออะไร 

  Article    ………………………………………………………

ลองทำดูนะครับ จะรีบมาเฉลย เที่ยงแล้วเมื่อเช้าเข้ามาเขียนบันทึกไม่ได้ ขอไปอ่านหนังสือต่อก่อนนะครับ  

     

Wizard

 ตัวอย่าง ประโยคจาก Zukowski, J . Johnson,S. Tamplin,E. (2002) Steps to academic reading. 4