สัปดาห์ที่ 4

ทำใบเส็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ใส่สมุดและเช็คค่าภาษีเป็นรายบุคคล

ลงชุมชนสอบถามข้อมูลและประวัติความเป็นมาของชุมชน หมู่2 บ้านหนองไม้แดง

ลงพื้นช่วยเหลือ ซ่อมแซมกับกองช่าง

ทำงาน Power point , Gantt Chart และ SWOT ของตำบลบ้านยาง

นำเสนองานให้อาจารย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ. นครปฐม สัปดาห์ที่ 1ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กลุ่มนี้การเขียนบันทึกยังไม่ผ่านนะครับ ต้องเขียนละเอียดกว่านี้ครับแนวทางการเขียน การตั้งชื่อเรื่อง การใส่ คำสำคัญ ให้เป็นไปตามแนวทางตามลิงค์นี้ครับ http://www.gotoknow.org/posts/570073

เรียนรู้เพิ่มเติมจากเพื่อน ๆ ตามลิงค์เหล่านี้ครับ

http://www.gotoknow.org/posts/571693

http://www.gotoknow.org/posts/572149

http://www.gotoknow.org/posts/572160