การปลูกสร้างสำนึกดีและส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ ตัวอย่างที่ ๗ วิชาข่าวสาร (หนูๆรู้ไว้เถิดว่า นี่มิใช่ธรรมดาของโลก)

             ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีทั้งข่าวดี-ข่าวร้าย ซึ่งบางทีอาจมีผลกระทบหรืออิทธิพลต่อผู้เรียนโดยไม่รู้ตัว แต่ที่โคกเพชรจะมีช่วงเวลาที่ครูต้องนำข่าวสารต่างๆมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และศึกษาวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆอย่างค่อนข้างละเอียดละออ พร้อมร่วมกันสรุปด้วยเหตุผลว่าเหตุการณ์หรือข่าวสารนั้นๆสมควรเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด และถ้าเป็นเราๆจะหลีกเลี่ยงหรือจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างไร์ ลองคลิกที่ "ข่าว ก.ค. ๕๗" นี้สิครับ แล้วท่านจะเห็นแบบอย่างสื่อการเรียนรู้เหล่านี้ของเรา เชิญครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูวุฒิบูรณวิชช์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจจากท่านพี่ทั้งสองครับ