เรื่องที่ลับไม่ลับ

กาลามสูตร ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เกี่ยวกับเรื่องการเชื่อ หนึ่ง   ว่าตามกันมาอย่าได้เชื่อ    สอง    ทำตามกันทุกเมื่อเชื่อไม่ได้    สาม    ตื่นข่าวป่าวมาอย่าเชื่อไป    สี่        อย่าไว้ใจแม้แต่ตำรา    ห้า      อย่าเชื่อเพราะเดาคะเนไว้ล่วงหน้า   หก      กะเกณฑ์คาดคะเนไว้ล่วงหน้า   เจ็ด     เพราะนึกตรึกตรองหรือตรวจตรา   แปด   เพราะว่าต้องตามตำราตน   เก้า     อย่าเชื่อเพราะเพื่อควรเชื่อเขา   สิบ     ครูของเราแท้แท้มาแต่ต้น   ก็ใช่จักเชื่อได้เพราะใจคน จงเชื่อผลเชื่อเหตุสังเกตเทอญ     (เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์)