ครับสวัสดีครับ......วันนี้ผมจะนำรายงานการใช้รถยนต์ประจำเดือนตุลาคม 2549 มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันว่าในเดือนตุลาคม ทางคณะฯได้ใช้รถยนต์รับ-ส่ง ไปไหนมาไหนบ้างครับ คลิก