วันที่ 1 พ.ย.49  ผมเข้าประชุมในฐานะกรรมการคนหนึ่ง   โดย อ. หมอประเวศ  ปรารภว่า "วิจารณ์มีภาระมากในมูลนิธิฯ"   เพราะเป็นประธานในงานหลัก ๆ ถึง 3 งาน   แต่ผมก็มีความสุขและภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่นี้

         ที่จริงผมได้ประโยชน์มากจากงานนี้   เพราะได้เรียนรู้วิธีคิดและวิธีพูด - โต้แย้ง - สนับสนุนของผู้ใหญ่

         วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่า  การนำเสนอที่แน่นทั้งสารสนเทศและคำอธิบายคุณค่า   มีความสำคัญยิ่ง

วิจารณ์  พานิช
 1 พ.ย.49