การประเมินความปวดมีเครื่องมือหลายอย่าง แต่ที่ใช้ง่าย และสะดวก ก็คือ แบบตัวเลข 0-10 (numerical rating scale) 0 คือไม่ปวดเลย, 10 คือปวดมากที่สุด (สุดๆ) ส่วน 1, 2, 3…..9 ก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆ 

เมื่อลองนำเลข 0-10  มาเทียบกับ การประเมินทักษะการเขียนบันทึกดูบ้าง (ในความเห็นของผม) น่าจะมีระดับดังนี้

ระดับ 0 คือไม่เคยเขียนบันทึกเลย  (ผมเองใช้เวลาตัดสินใจนาน คืออยู่ในระดับนี้ประมาณ 6 เดือน)

ระดับ 10 คือมี ความรู้ มีทักษะในการเขียนดีเยี่ยม (ณ ปัจจุบันนี้ผมขอยกให้ทีมงาน support group ของ GotoKnow   ผมขออนุญาตยกตัวอย่าง ท่านอาจารย์ จันทวรรณ เป็นต้น)

  ส่วน ระดับ 1-9 ควรจะมีทักษะเพิ่มขึ้นตามลำดับ เช่น

ระดับ 1  - เริ่มสมัครเป็นสมาชิก และ เขียนบันทึกแบบเรียบเรียบ

ระดับ 2   มีการใช้สี และขนาด ตัวอักษรที่ต่างกัน

ระดับ 3 -    มีการเชื่อมโยงไปยังบันทึกอื่น
ระดับ 4 -   มีการใช้ animations ประกอบการเขียนทำให้น่าสนใจขึ้น

ระดับ 5 -  ?

ระดับ 6-  ?

ระดับ 7-  ?

ระดับ 8-  ?

ระดับ 9-  ?

 ผมยังคิดไม่ออกว่า ตั้งแต่ระดับ 5-9 ควรจะมีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง รวมทั้งจำนวนผู้อ่านบันทึกว่าจะนำมาประกอบอย่างไร  คงต้องขอคำแนะนำจากทุกท่าน ขอบคุณล่วงหน้าครับ