spn_it

Doisaket_it
องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์กรแห่งการเรียนรู้  learnig organization หรือ LO การจัดการความรู้จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ลักษณะการเรียนรู้จะเป็นไปไม่หยุดนิ่ง มีความยึดหยุ่น  มุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้า โดยไม่ยึดติดกับความสำเร็จที่มีอยู่  บุคลากรในองค์กรมีการสนใจในการค้นหาความรู้มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเพื่อให้งานทำได้ดีขึ้น เพื่อได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่นักจัดการความรู้ชื่อ marquardt นำเสนอไว้มี 5 เรื่องหลัก ให้พิจารณาดังนี้

1 learning dynamic  การเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอ หรือพลวัต

2 organization transformation องค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยให้คนในองค์กรได้ปฏิบัติร่วมกัน เช่น วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์

3. people empowerment การให้โอกาสและเปิดโอกาสให้อำนวจในการเรียนรู้ของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดการอาจมีบทบาทเป็นผู้สอนงานมากกว่าการสั่งงาน

4. knowledge management มีการจัดการเรียนรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบมีการรวบรวม จัดเก็บ แลกเปลี่ยน ถ่ายโอน และพัฒนาความรู้

5.technology มีการใช้เทคโนโลยีในองค์กร เพื่อการจัดการความรู้ให้คนในองค์กรเรียนรู้ อย่างสะดวกและสม่ำเสมอ

จากแนวคิดขององค์ประกอบการที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรุ้นี้ในขั้นต้น อาจมีการเริ่มศึกษาและประยุกต์ให้มีการจัดการความรู้เกิดขึ้นก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าการก้าวเดินขององค์กรเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทฤษฎีและแนวคิดการทำงาน

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 57069, เขียน: 03 Nov 2006 @ 09:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)