GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ระบบ/กลไกการรับและคัดเลือกนิสิต

ดัชนที่2.4นิสิตเกณฑ์การตัดสิน(1)
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบการคัดเลือกนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพช่วงนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังดำเนินการสอบรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2550 ซึ่งคณะฯ  สามารถเขียนผลการดำเนินงานได้ ตามดัชนีที่ 2.4 นิสิต เกณฑ์การตัดสิน (1) มีระบบ/กลไกการรับและคัดเลือกนิสิต  ซึ่งคณะฯ มีระบบการรับและคัดเลือกนิสิตที่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ จากปฏิทิน น้อง ๆ จะสอบข้อเขียน วิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ (ที่เชียงใหม่) ประมาณวันที่ 23-24 ธ.ค. 2549 และสอบวิชาเฉพาะ ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร  วันที่ 26 ธ.ค. 2549  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ดัชนีที่2.4-50(1)
หมายเลขบันทึก: 57068
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ระบบการรับและคัดเลือกนิสิตที่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์

คุณจุ๋มจะกรุณาขยายความประโยคข้างบนให้กับน้องๆ ที่สนใจเข้าเรียนในคณะสหเวชฯ อีกสักหน่อยจะได้ไหมคะ ?