ปปช.มาประสานขอความร่วมมือ

    เช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2557  ทีม ปชช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยประธาน ผู้อำนวยการ และทีมจัดการได้ มาประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษาของสำนักงาน กศน. ณ ห้องKM. สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)