สัปดาห์ที่ 4 (6/6/2557) " วันสุข "

6 มิถุนายน 2557

เช้าวันศุกร์วันสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์นี้ บรรยากาศเมฆครึ้มเหมือนฝนกำลังจะตก วันนี้แต่งกายชุดพื้นเมือง ตามวัฒนธรรมของโรงเรียนซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายพื้นเมือง นักเรียนหญิงนุ่งผ้าซิ่น และครูใช้คำเมืองในการสื่อสารกันในวันนี้


วันนี้กระผมมีคาบสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 25 คน ขาดเรียน 2 คน ในเวลา 14.30 -15.30 น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารข้อมูลว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง และแต่ละอย่างนั้นมีความหมายว่าอย่างไร เมื่ออธิบายเสร็จให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ครูอธิบายไปในตอนแรก


หลังจากเลิกเรียนเวลา 15.30 -16.30 นั่งดูแลห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีนักเรียนมาสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งงาน เป็นประจำเหมือนกับทุกวัน


วันนี้โรงเรียนมีกิจกรรมสวดมนต์ตอนเย็นก่อนกลับบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติทุกวันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ตามมาแก้ไขข้อความครับ

แต่กายชุดพื้นเมือง ตามวัฒนธรรมของโรงเรียนซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนแต่กายพื้นเมือง

ชอบใจชุดพื้นเมือง

ได้เรียนรู้อะไรจากการสอนเพิ่มขึ้นบ้างครับ

เขียนเมื่อ 

การสื่อสารข้อมูลว่ามีว่วยประกอบอ

ข้อมุลทา

สวัสดีครับ ขจิต ฝอยทอง

ขอบคุณมากครับที่ช่วยหาคำผิดผิดให้ แก้ไขเรียบแล้วครับ พอดีเขียนดึกเบลอมากครับ

ขอบคุณครับ