การประกันคุณภาพการศึกษา : คณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย 1.อาจารย์ ดร.วิวรรธน์ มุขดี 2. รศ.ดร.ระพินธ์ โพธิ์ศรี 3.อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต 4. อาจารย์ ดร. ชิชญาสุ์ ช่างเรียน 5. และตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ความเห็น (0)