แจ้ง การออกหน่วย พอ.สว. ครั้งที่ 12 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

กำหนดการออกหน่วย พอ.สว.

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังตาสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

กิจกรรมการให้บริการ

- การตรวจรักษาโรคทั่วไป

- การตรวจฟัน ถอนฟัน ให้คำปรึกษาทางทันตกรรม

- การแพทย์แผนไทย ได้แก่ การนวดไทย ยาสมุนไพรไทย ให้คำปรึกษาแพทย์แผนไทย

- แจกยาชุดพระราชทาน พอ.สว. ผู้สูงอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับภาระงานความเห็น (0)