อาจารย์ประพนธ์  ผาสุขยืด     มักจะมีเทคนิคการโยนคำถาม  ชวนให้พวกเราคิดกันเสมอ   วันนี้ในที่ประชุมประจำสัปดาห์ของ  สคส.   ก็เหมือนกัน   อาจารย์นำเอาคำ  ห้า  หก คำมาสร้างเป็นโมเดล   แล้วนำเสนอชวนให้คิดกันต่อ

ผมเลย  อดที่จะเก็บเอามาคิดต่อไม่ได้...

ความจริง....... (ในการตีความของผม)     เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว    เป็นสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่ง  คือ   ต้องค้นหา    จึงจะเจอ   หรือบางครั้งก็อาจจะไม่เจอ   ความจริงมักอยู่ในรูปแบบที่เนียน จนบางทีมันชินตาจนคนมองว่าไม่สำคัญแล้วมักมองข้ามไปได้ง่าย       ความจริงหลายๆอย่าง  หลายๆเหตุการณ์ที่ถูกมนุษย์เราคลี่มันออกมาได้แล้วนั้น       คนทีสามารถคลี่มันได้นั้น  ก็ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ  และพัฒนาประสาทสัมผัสทั้งปวงที่มนุษย์พอมีแบบประณีตมากๆ และด้วยความเพียรมากพอประมาณ  แล้วเขาก็เข้าถึงความจริงนั้น

ผมตีความเอาเองจากการลองมองลำดับผ่านเหตุการณ์ ปราชญ์ของโลก  เท่าที่ผมรู้จัก