ความเห็น 108885

ความจริง ความรู้ ความคิด ความงดงาม

เขียนเมื่อ 

ค้นไปเรื่อย ๆ ก็พบเข้า ก็ขอแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่ง

ความจริง (ในมุมมองของผมบ้าง) คือ สิ่งที่มีอยู่แล้ว และ เปิดเผยอยู่เสมอ

  • บางคนเห็น บางคนไม่เห็น เป็นเพราะขอบเขตของความรู้ของประสบการณ์ของแต่ละคน
  • "อย่างนั้นไม่ได้" "มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น" "เป็นไปไม่ได้" เป็นกรอบที่แต่ละคนวางไว้ไม่เหมือนกัน ทำให้เห็นหรือรับรู้ไม่เหมือนกัน
  • ผมยังจำคำของอาจารย์ประพนธ์ ได้ ว่า "เรามองโลกผ่านฟิลเตอร์ของเราเอง"
  • ทำอย่างไรเราจะมองเห็นความจริง อย่างที่เป็นอยู่จริง คำตอบที่น่าจะเป็น คือ ถอดฟิลเตอร์นั้นออก

ขอบคุณครับ