การสื่อสาร  การไปมาหาสู่  เป็นธรรมนนุษย์  แล้วคุณจะไปมาหาสื่อ หรือสื่อสารกันหรือไม่   และจะเริ่มกันไม่ไหร่

เมื่อครู่ก่อนหน้า  เราใช้เวลา 3 นาที (19:19 1/11/2549 )โทร.หา อ.บุญเสริม สาตราภัย  เพื่อบอกเล่าให้ท่านความก้าวหน้า ในวัย 78 ปี  เชื่อว่าเสียงจากชาวน่าน คงทำให้ท่านปลื้มอยู่ไม่มากก็น้อย  เพราะเรื่องที่เราเล่าไป เป็นผลสืบเนื่องจากความเมตตาของท่านนั้นเอง

เราพูดทุกครั้ง  เท่าที่มีโอกาสสื่อว่า  ไม่เคยลืมความเมตตา  ความมีน้ำใจที่ไม่หวงแหนข้อมูล  ที่ท่านมอบแก่ คุณยุวดี บุตรไวยวุฒิ และ อ.มาร์ค เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2547  เพราะทั้งหมด ทั้งมวล เป็นบันทึกการเดินทางมา จ.น่านของคณะสยามสมาคม  ได้นำมาถ่ายเอกสารไว้เป็นสมบัติส่วนร่วม  เพื่อการศึกษา ต้นฉบับเรากับจาก ดร.ยุวดีฯ  แล้วเป็นผู้นำส่งคืนกับ อ.บุญเสริมไปในปีนั้นเอง

เราเล่าว่า นับแต่เนื่องแต่ เดือน มีนาคม 2549  ได้ ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล อดีต ผวจ.น่าน และภรรยา ในนามคณะจิตอาสาฯ พร้อมภาคีฯ  ร่วมมือ รวมใจ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนั้นมุ่งมั่นไปที่ชุมชนเผ่าตองเหลือง ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน  ดำเนินงานกันมาอย่างต่อเนื่อง  ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  โดยไม่ได้ไปบังคับขื่นใจหรือทำให้ผู้ให้ต้องลำบากใจเลย