การจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด (TPD Info)

  ติดต่อ

  ฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด  

การจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด (TPD Info) เป็น โครงการที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัดให้เป็นมาตรฐาน สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ติดตาม  และประเมินผลงานในระดับจังหวัด
  2. เพื่อรวบรวมข้อมูล ตัวชี้วัด และนำเสนอตามสาขาสถิติ 23 สาขา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำเสนอตามชุดของตัวชี้วัด เช่น MDGs  อบต.  KPI  WFFC  เป็นต้น
  3. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นในระดับจังหวัด
  4. เพื่อสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดของสำนักงานสถิติแห่งชาติ    ในการดำเนินการจัดการศูนย์ข้อมูลจังหวัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-ClubNSO (คลับเอ็นโซ่)

หมายเลขบันทึก: 56815, เขียน: , แก้ไข, 2012-03-25 15:02:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ฐานข้อมูล#ตัวชี้วัด

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

"Real Love are not for Love somebody, It for Everybody & Nobody”

 

สุขสันต์วันแห่งครอบครัวครับ

 

รักคุณบุญรักษา ^^