GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด (TPD Info)

ฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด

การจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด (TPD Info) เป็น โครงการที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัดให้เป็นมาตรฐาน สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ติดตาม  และประเมินผลงานในระดับจังหวัด
  2. เพื่อรวบรวมข้อมูล ตัวชี้วัด และนำเสนอตามสาขาสถิติ 23 สาขา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำเสนอตามชุดของตัวชี้วัด เช่น MDGs  อบต.  KPI  WFFC  เป็นต้น
  3. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นในระดับจังหวัด
  4. เพื่อสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดของสำนักงานสถิติแห่งชาติ    ในการดำเนินการจัดการศูนย์ข้อมูลจังหวัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 56815
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

"Real Love are not for Love somebody, It for Everybody & Nobody”

 

สุขสันต์วันแห่งครอบครัวครับ

 

รักคุณบุญรักษา ^^