จุฬาฯ  ติดอันดับที่ 73  ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 100 อันดับแรกของโลก  ดูรายละเอียดได้ที่นี่