วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549                 วันนี้อาจารย์วิจิตร  ได้ตรวจสอบโปรเจ็กต์ที่มอบหมายให้ไปเขียนมา  โดยมีทั้งหมด 3 โปรเจ็กต์  ซึ่งโปรเจ็กต์ที่ผ่านและอนุมัติให้ทำนั้นมีเพียง Project เดียวนั้นก็คือ  เรื่องการจัดแสงในการผลิตรายการโทรทัศน์ของนายชลิต  ทำให้ได้เวลาเริ่มที่จะหาข้อมูลของเรื่องดังกล่าวที่จะนำมาทำเป็นข้อมูลในการเขียนเขียนบทและทำงานต่อไป                อาจารย์วิจิตรยังได้แนะนำเรื่องการเขียนโปรเจ็กต์หรือโครงการในการผลิตรายการโทรทัศน์  ว่ายังต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่จะทำมากกว่านี้  และพยายามตีกรอบแนวคิดเพื่อไม่ให้ออกนอกเรื่อง  เพราะอาจทำให้เสียประเด็นได้                และวันนี้ยังได้เข้าไปจัดห้องเก็บอุปกรณ์  จำพวกสายสัญญาณ  สายไฟต่อพ่วงต่างๆให้เป็นระเบียบก่อนกลับบ้านในวันนี้