อ่อน      เพียงนบนอบผู้                      ภักดี      สยามแฮ   
นอก
      นิ่มนวลวจี                                   แจ่มจ้า  
แข็ง
     ขัดต่อไพรี                                   อริราช       หรอกนา  
ใน 
          แกร่งเพียงเหล็กกล้า                 ท่านผู้นำไทย  

พัก    รบหวังพบหน้า                        นงคราญ
พิง    พักหลังราชการ                           ล่วงพ้น
ขิง     เผ็ดกลับถูกสาน                           สืบร่ วม      รัฐนอ                 
แก่     เกียรติศักดิ์ภักดิ์ท้น                      แต่ท้าวไผทไทย  

มอง     เห็นเป็นห่วงบ้าน                  เมืองเรา
มอง    รัฐกำจัดเกลา                           กร่อนร้าย
มอง    มารมุ่งคืนเอา                               อำนาจ      มานอ
มอง    เหตุการณ์คลับคล้าย                  คลื่นคล้อยรอโถม                

กวน    เมืองหมายมุ่งสร้าง             เสียหาย
น้ำ      นิ่งนอนสงบคลาย                    ขุ่นข้อง
ให้      รัฐจัดนโยบาย                             ตามบท-  บาทพ่อ
ขุ่น    ข่มรอร่ำร้อง                                เมื่อไร้ผลงาน  

เสีย     อำนาจป่นปี้                       เพียงตน
เสีย    ชาติโกลาหล                             แน่แท้
เสีย     ดายครู่เดียวดล                        เดิมสู่       คืนนา
เสีย    ศักดิ์หากภักดิ์เจ้า                    จุ่งรู้ควรเสีย    

น้ำ     ลายหลอกล่อให้                   หลงใหล
ลด    สิทธิ์หนอนเน่าใน                  โผล่พ้น
ตอ    ตำต่อชาวไทย                         ทุกข์ทั่ว    กันนอ                       
ผุด     โผล่เพียงสืบค้น                      ข่าวแจ้งประจาน ๚ะ