วันนี้ผมได้เชิญท่านคณบดี (รศ.มาลินี) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (อ.ศุภวิทู) และเจ้าหน้าที่ของงานนโยบายและแผน ในสำนักงานทุกคนไปทานอาหารกลางวันที่ร้านเรือนไทย (ทานส้มตำ ข้าวเหนียว) เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งมิตรไมตรีในที่ทำงานของสำนักงาน ผมนัดทีละงาน (ทานอาหารกลางวันนอกสถานที่ร่วมกันไป 2 งานแล้ว) คือ งานการเงินและพัสดุ ช่วงปิดงบประมาณ และงานธุรการ รอบนี้มาถึงคิวงานนโยบายและแผน มีเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน (คุณเยาว์ กำลังตั้งท้อง) คุณนิตยา (เจ้าหน้าที่งานบุคคล) คุณสิริภัสณ์ (เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัย) คุณสมภพ (นักวิชาการคอมฯ) ขาดคุณธราดล ไป 1 คน วันนี้ลา และแน่นอนคุณเกษม (พนักงานขับรถ) ซึ่งโดนแซวตลอดว่าได้ไปทุกงาน เพราะผมขอใช้รถตู้คณะ

      การได้ไปทานอาหารกลางวันร่วมกันและพูดคุยกันไปด้วย จะได้ความรู้สึกที่ดี ๆ รวมถึงได้อะไรแบบไม่คาดคิดด้วย ผมได้พูดคุยกับท่านคณบดี เกี่ยวกับเรื่องวิจัยสถาบันว่า วันที่ 9 ตุลาคม นี้ผมจะจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งจัดเป็นปกติอยู่แล้วในวันประชุมสำนักงาน ในรอบนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับโจทย์วิจัยสถาบันของแต่ละงาน โดยจะให้อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าภาควิชา ซึ่งยังไม่ได้ทาบทาบ มาเป็นพี่เลี้ยงให้
และหลังจากนั้นผมตั้งใจจะเชิญบุคลากรจากสถาบันพัฒนาการวิจัย
มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างงานวิจัย  อ.ศุภวิทู เสนอ ผศ.ดร.เสมอ เพราะช่วยจุดประกายความสำเร็จในการทำวิจัยสถาบันให้กับหลายหน่วยงานแล้ว ตอนแรกผมตั้งใจจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน แต่คณบดี และ อ.ศุภวิทู เสนอให้เลื่อนขึ้นมาไวขี้น เป็นอันว่างานนี้ไฟเขียวแล้ว

       หลังจากกลับมาที่คณะฯ อ.ศุภวิทู ได้ติดต่อ ผศ.ดร.เสมอ ให้เรียบร้อยแล้วเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น. - 15.00 น. ทราบแล้วครับว่ารองคณบดีคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ท่านใหม่ของคณะท่านไฟแรงจริง ๆ ครับ

       ผมอยากให้ทุกคนรู้สึกเป็นเรื่องที่ง่าย และไม่ยากอย่างที่คิด

                                                                                บอย สหเวช