ถอดบทเรียน อ.โหน่ง : เส้นทางสู่ความสำเร็จ (1)

Plan Do Check Action เป็นสิ่งเราเลือกได้....และ ควรเลือกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิต

สวัสดีครับ

วันนี้ขอนำเสนอแนวคิดของเส้นทางสู่ความสำเร็จ ซึ่งเป็นผลจากการถอดบทเรียนที่ผมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก อาจารย์ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี หรือ อ.โหน่ง ที่มาชี้ช่องทางสู่ความสำเร็จให้ทีมงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาพที่เห็นเป็นภาพที่ผม วาดด้วยระบบดิจิตอล 

โดยนำรูปภาพดิจิตอลจากเว็ปต่างๆมาผสม 

เพื่อสร้างแรงดึงดูดประกอบการนำเสนอ
ในภาพจะเห็นตาราง 4 ช่อง 

Q1 บนซ้าย : เป็นสิ่งที่สำคัญ และ ต้อง... ควร... น่าทำ... เร่งด่วน

Q3 ล่างซ้าย : เป็นสิ่งไม่สำคัญ แต่... ตัวเราทำ... ไปเลือกทำอย่างเร่งด่วน

Q2 บนขวา : เป็นสิ่งสำคัญ แต่... ตัวเรา ไม่เร่งด่วนที่จะทำ (รู้ว่าสำคัญ แต่ยังใจเย็น)

Q4 ล่างซ้าย : เป็นสิ่งไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน (ไม่ต้องรีบร้อน ว่างๆค่อยทำ)


กิจกรรมต่างๆ...

หาเงิน หาแฟน หาคู่ชีวิต

เรียนรู้วิชาการ เรียนรู้ชีวิต

กิน ท่องเที่ยว ออกกำลัง ฯลฯ

 


ลองจัดการ... ตนเอง 

วางแผน... ชีวิต

บริหาร... จัดการเวลา

พิจารณาว่า... 

เรา ต้อง... 

เรา ควร... 

เรา น่า...

จะทำลงมือ อะไร? 

ทำก่อน ทำหลัง 

รอได้ รอไม่ได้ ไม่ควรรอ 

ควรเลือกให้สอดคล้องกับ เป้าหมายของชีวิต


นำสิ่งต่างๆ มากรอกในตารางที่เห็นในภาพ

แล้ว... นำมาจัดลำดับ

โดยเฉพาะ Q1 สำคัญ

แก้ไข Q3 พิจารณา อะไร... ไม่สำคัญ  รอได้ ไม่รีบร้อน


แล้วทด ลองทำ  ตามที่วางแผนไว้

เมื่อเวลาผ่านไป ให้กลับมาพิจารณา อีกครั้งว่า...

ชีวิต มีการเปลี่ยนไปหรือไม่?

ดีขึ้น คงเดิม แย่ลงPlan

Do

Check

Action

ชีวิตเราเลือกได้....


หากคิดคนเดียวไม่ได้ คิดไม่ออก 

ลองหาตัวช่วย เช่น เพื่อนๆ ญาติ พี่น้อง คนที่หวังดีกับเรา มาช่วยเหลือ แนะนำ


นี่เป็นส่วนหนึ่ง..

ที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน

สู่ความสำเร็จวิธีการหนึ่ง 

ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ซำปะปิความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์  ดร.ประชาสรรค์ ท่านเป็น ศิษย์เก่า คณะเภสัช มอดินแดง ครับ