ฉากอนาคตแบบไม่เกิดสงครามกลางเมือง ประเวศ วะสี

ฉากอนาคตแบบไม่เกิดสงครามกลางเมือง ประเวศ วะสี

อ่านได้ที่ ฉากอนาคตแบบไม่เกิดสงครามกลางเมือง.pdf

วิจารณ์ พานิช

๕ พ.ค. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)