7 Habits กับ การจัดการความรู้ ( ตอนที่ ๑ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“ห้านาทีกับการเขียนอย่างต่อเนื่อง”


  ห้านาทีกับการเขียนอย่างต่อเนื่อง
  วันนี้( ๒๐ ตุลาคม )เป็นวันที่สามที่ผู้บริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างทีมงาน ผมจะลองบูรณาการ เพื่อนำไปสู่ การจัดการความรู้  ลองลิขิตเพื่อ ลปรร ดังนี้ครับ  อุปนิสัยแรก  คือ “Be Proactive” ซึ่งหมายถึงผู้นำ ไม่ว่าระดับใดจะต้อง "มองไปข้างหน้า ซึ่งเป็นอุปนิสัยแรก และ นำไปสู่ อุปนิสัยที่สอง คือ “ Begin with the end in mind” นั่นคือต้องจุดมุ่งหมาย คือการตั้ง หัวปลา ในขบวนการของ “KM” ต้อง  กำหนดตั้งแต่ปณิธานของตนเอง จะพัฒนาตนเอง กำหนดอนาคตตนเอง เพื่อพัฒนางาน ต้องกำหนดหลักการให้ชัดเจน  โดยให้สอดคล้องกับ พันธกิจขององค์กร สิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะนำ อุปนิสัยทั้งเจ็ดมาใช้ หรือ นำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจำ เราคงต้องประเมินชีวิต หรือ การทำงานที่ผ่านมา โดยทบทวนถึง ปณิธาน หรือ เป้าหมายที่ตั้งใจจะกระทำ ผมมองเห็นว่าการนำ อุปนิสัยที่ดีมาช่วยเพื่อ สร้าง พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางานประจำ เป็นเริ่องที่สำคัญ ถ้าเรานำอุปนิสัยที่ดีๆ น่าจะทำให้ เกิดการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ครับ เนื่องจากปณิธานส่วนบุคคลจะสร้าง อุปนิสัย ให้คิดถึงเรื่องราวชีวิต หรือ เกิดการบันทึก ความรู้ฝังลึก หรือ Tacit Knowledge” และยังปลูกฝังค่านิยม มีเข็มทิศ หรือ ทิศทางในการพัฒนา ไม่ใช่ชีวิตมีแต่นาฬิกา แต่ไร้ซึ่ง เข็มทิศ หรือ ทิศทาง ในการพัฒนาครับ
  ในแบบฝึกหัดของการสร้าง อุปนิสัย นั้น มีการพัฒนา ในเรื่อง ห้านาที กับการเขียนอย่างต่อเนื่อง ผมมองเห็นประเด็นนี้ เป็นการฝึก คุณลิขิตที่ดี และ เป็นการฝึกให้คนไทยหัดบันทึก ความรู้ฝังลึก Tacit Knowledge” อย่างดี เนื่องจาก การฝึกนี้ เหมือนกับการที่เราใช้บัตรคำ เขียน เรื่องเล่า เพราะเป็นการบันทึก แบบ ไม่ต้องกังวล เขียนเรื่องจริงที่เกิด ปลดปล่อยสิ่งที่เกิดขึ้นลงในกระดาษ
   ลองดูครับ หัดบันทึกทุกๆวัน ลิขิต ความรู้ที่น่าเป็น ส่งที่ช่วยพัฒนาตน คน หรือ งานประจำและ จัดเวที เพื่อ ลปรร กันครับ
ด้วยความเคารพครับ
JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)