GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

นายวีระพงษ์ สิโนรักษ์ (ครั้งที่ 16)

(ย้อนหลัง วันที่ 31 ต.ค. 49)

     เมื่อวาน (31 ต.ค. 49)  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษาที่ 2 / 2549  ในวันที่ 1 พ.ย. 49  ตามหน่วยฝึกงานต่างๆ  โดยผศ. ดร.รสสุคณธ์  มกรมณี  และ  ผศ.บุญเที่ยง  จุ้ยเจริญ  อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ที่ปรึกษา  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

     ซึ่งอาจารย์ได้แจกเอกสารต่างๆที่นักศึกษาต้องใช้ระหว่างการฝึกประสบการณ์ฯ  และเอกสารที่หน่วยงานต่างๆต้องใช้รวมถึงได้อธิบายการใช้เอกสารต่างๆและการประเมินผลการฝึกประสบการณ์

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ครั้งที่16
หมายเลขบันทึก: 56661
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)