IT กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

IT กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

ปัจจุบัน IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามีบทบาทอย่างมากในการศึกษา และการเรียนรู้ของผู้คนในสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิชาการต่างๆ ได้ตามระดับความสามารถของตน ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมไทย ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษา การขาดแคลนบุคลากร การขาดแคลนซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม และงบประมาณมีจำกัดก็ตาม โดยทั่วไปแล้วการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ , การศึกษา สามารถแบ่งได้ดังนี้ คือ  

1.         การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI – Computer Assisted Instruction ) เป็นการ สร้าง บทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในลักษณะของสื่อมัลติมีเดีย ผู้เรียนเลือกเข้าถึงเนื้อหาที่เหมาะสม สร้างความเข้าใจบทเรียน สามารถทบทวน ทดสอบความรู้ได้ทันที ทำให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น

2. การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยการจัดการศึกษาทางไกล ทางวิทยุ โทรทัศน์ ออกอากาศให้ผู้เรียนศึกษาเองตามตารางเวลาในการออกอากาศ ในปัจจุบันผู้เรียนอาจใช้ระบบประชุมทางไกล ( Vedio Conference) ทำให้สามารถสื่อสารได้ทันที

3. อินเตอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงได้ทั่วโลก ผู้เรียนสามารถสืบค้น ข้อมูลข่าวสารที่ตนเองต้องการได้ในเวลาอันสั้น และยังสามารถรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนา การดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องการใช้ได้

4. การใช้งานในห้องสมุด ห้องสมุดในปัจจุบันเริ่มหันมาใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล และให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างห้องสมุดโดยเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน ทำให้ห้องสมุดแต่ละแห่งใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เป็นการประหยัดงบประมาณ และอาคารสถานที่          

5. การใช้งานในห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สามารถจำลองระบบการ ทำงานต่างๆ มาใช้ในห้องปฏิบัติการร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องทดลองจริงหรือใช้สถานการณ์จริง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยมากขึ้น

6. การใช้งานบริหารการศึกษา เช่นการทำฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลบุคลากร การ ลงทะเบียน การบริหารการเงิน ทำให้การทำงานประหยัดเวลา มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบันมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#it#กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 56653, เขียน: 01 Nov 2006 @ 03:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
อยากเห็นหน้าคนเขียนค่ะ 
เข้ามาอ่านแล้วครับ ขอบคุณมากครับ จะกลับมาอ่านบ่อยๆ